Taidesuunnistus on tarjonnut jo 15 vuotta avoimia ovia

Pirkanmaan Taidesuunnistus järjestetään nyt jo viidettätoista kertaa. Ensimmäinen Taidesuunnistus järjestettiin keväällä 2005 kun Pirkanmaan Taidetoimikunta oli saanut inspiraation tapahtumaan länsinaapuristamme Ruotsista. Alusta alkaen tämän mittakaavassaan laajan avoimien ovien -tapahtuman tarkoituksena on ollut toimia taiteen, muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden yleisten edellytysten edistäjänä ja kehittäjänä Pirkanmaalla.

Tapahtuman tavoite on lisätä ymmärrystä taiteilijan työtä kohtaan avaamalla ateljeita, työtiloja ja näyttelypaikkoja yleisölle. Taidesuunnistuksen avulla onkin onnistuttu madaltamaan kynnystä astua taidetiloihin ja tämä on mahdollistanut suorat kontaktit yleisön ja ammattitaiteilijoiden välille.

Kuluneina vuosina Taidesuunnistuksen vaihtuva teema ja visuaalinen ilme eri sävyineen ovat pyrkineet tarjoamaan uusia lähtökohtia tapahtumaan niin taiteentekijöille kuin kävijöillekin. Vaikka tapahtuma onkin laajentunut alkutekijöistä, on sen henki pysynyt yhteisöllisenä, aitona ja lämminhenkisenä. Taide on ymmärretty tapahtumassa laajasti eikä ainoastaan perinteistä kuvataiteena. Mukana on nähty esimerkiksi taidekäsityötä, lasitaidetta, korutaidetta ja videotaidetta.

Tapahtuman ainutlaatuisuus on huomioitu myös valtakunnallisella tasolla. Vuonna 2014 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto myönsi Taidesuunnistus ry:lle tunnustuspalkinnon esimerkillisestä toiminnasta nykytaiteen näkyvyyden edistämiseksi. Monelle kävijälle karttojen ja kohdetietojen tutkiminen sekä omien taidereittien suunnittelu tekevätkin tapahtumasta vuosittain mieleenpainuvan. Taidesuunnistus onkin synnyttänyt Pirkanmaalle uusia taiteen kuluttajia ja edesauttanut osaltaan alueellisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja jatkuvuutta.

Ainutlaatuisia taide-elämyksiä on tarjolla jälleen 27. -28. huhtikuuta, kun 124 taidekohdetta eri puolella Pirkanmaata avaavat ovensa yleisölle. Viikonloppu on tärkeä myös tekijöille, sillä moni heistä kaipaa tapahtuman mahdollistamia vuorovaikutussuhteita yleisön kanssa. Taiteilijat haluavat antaa yleisölle mahdollisuuden nähdä taidettam löytää jotakin uutta ja yllättävää ja tarjota samalla elämyksiä, joista parhaimillaan jää molemmille osapuolille elinikäinen muisto. Suunnistakaa siis rohkeasti tutustumaan tämän kevään kohteisiimme ja nauttikaa keväästä!

Taidesuunnistuksen visuaalinen ilme ja teemat ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Mutta perusajatus on pysynyt aina samana. Taidesuunnistus haluaa lisätä ymmärrystä taiteilijan työtä kohtaan ja tuoda tekijät ja yleisön lähemmäksi toisiaan.

Jätä kommentti